İsmet İnönü ve Harika Çocuklar


İSMET İNÖNÜ VE HÂRİKA ÇOCUKLAR

(İDİL BİRET-SUNA KAN)

Ümit Yayıncılık / 1998

Yazarın ilk kitabıdır. 1998 yılında “Hârika Çocuklar Yasası”nın çıkarılışının 50'nci, İsmet Paşa'nın vefatının 25'nci yılında Ümit Yayıncılık tarafından basılmıştır. Kitapta, konunun iyi anlaşılabilmesi ve bir temele oturtulabilmesi için, öykü, Donizetti Paşa'nın Galata rıhtımına ayak basışıyla başlatılmış, Musika-yı Hümayun'un ardından Atatürk ve müzik devrimine yer verilmiştir. İsmet İnönü'nün müzik sevgisi, 6660 sayılı yasa fikrinin doğuşu, yapılan çalışmalar, Meclis görüşmeleri belgelere dayanılarak anlatılmıştır. Kitapta yasadan ilk yararlanan hârika çocuklar İdil Biret ve Suna Kan'ın öykü ve gelişimlerine birer bölüm halinde yer verilmiştir. “İsmet İnönü ve Hârika Çocuklar” bağlamında, bir bakıma Türk çoksesli müzik tarihinin de kısa ve güleryüzlü bir öyküsü ortaya konulmuştur.

(Kitabın mevcudu tükenmiştir, ancak sahaflarda bulunabilmektedir. Yazar halen, kitabın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısını hazırlamaktadır. Bu kez, İdil Biret ve Suna Kan'dan sonra 6660 sayılı yasadan yararlandırılarak yurtdışında eğitim gören öteki sekiz müzisyene de birer bölüm halinde yer verilmektedir.)