Mehter'den Alaturka'ya

 

MEHTER'DEN ALATURKA'YA / FROM MEHTER TO ALLA TURCA

Ark Yayınları / Türkçe ve İngilizce / CD Ekli / 2009

 

Mehter denilince, öncelikle akla Osmanlı geliyor. Oysa bu müziğin kökeni, Orta Asya'ya, eski Türk boylarına uzanıyor. Tarihteki Türk devletlerini incelediğimizde Tuğ Takımları'ndan Mehter'e gelişme sürecini görebiliyoruz. En ilginci de, Batı'yla etkileşimde, Türk müziğinin Avrupa müziğini etkilemesi konusunda Mehter'in öncelik alması ve “Alla Turca” tarzının doğmasına yol açması... Mehter'le ilgili kaynaklar genellikle ağdalı dille, dönemin terimleri korunarak yazılmış belgelerden oluşuyor. Bu kitapta ise, Mehterin gerçek kökeni, gelişimi ve Batı'ya etkileri, günümüzün anlaşılır diliyle, olabildiğince yalın ve kısa biçimde anlatılıyor. Kitabın ekinde yer alan CD'de tipik mehter örnekleriyle, Avrupa müziğindeki etkisi sonucu bestelenmiş yapıtlardan örnekler sunuluyor.

(Büyük kitapçılarda ve İstanbul Harbiye'deki Askeri Tarih Müzesi'nde satışta bulunuyor)