Hindemith Raporları

 

HİNDEMİTH RAPORLARI

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları/ CD Ekli / 2013

Paul Hindemith, ülkemizde besteci kimliğinden çok, ilk konservatuarın kuruluşuna giden yolun taşlarını döşeyen müzik eğitimcisi ve danışman olarak bilinir. Hindemith, en kapsamlısı ilki olmak üzere 1935-36-37 yıllarında sunduğu raporlarla ülkemizde konservatuvarın kuruluşu, opera ve bale eğitimi ile gösterilerinin başlatılıp yerleştirilmesi çabalarına yön vermiştir. Alman müzik adamının önerme ve saptamalarından çoğunun, aradan 78 yıl geçmesine karşın ilke bağlamında hâla geçerliliğini yitirmemiş olması düşündürücüdür. Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan bir sözleşmeyle Hindemith'e hazırlatılan 1935-36-37 tarihli üç rapor, Milli Eğitim Bakanlığı yangınında imha olmuştur. Ancak Almanca orijinal nüshaları Hindemith Enstitüsü arşivlerinde korunmaktadır. Kitapta raporların günümüz Türkçesiyle sunulmasının ötesinde, destek ögeleri de kullanılarak, müzik tarihimizden bir dönemin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak anı, mektup ve analizlere de yer verildi. Bu çerçevede, raporların ve mektupların Almanca orijinallerinden çevirisini yapan müzikolog Elif Damla Yavuz'un “Paul Hindemith ve Türkiye’de Müzik Yaşamının Yapılandırılması” başlıklı master tezi özeti, Cevat Memduh Altar'ın Hindemith'in uygulamalarıyla ilgili bir konuşması, Hindemith'in Ankara'ya yazdığı mektuplar da, kitapta yer alıyor.

(Sipariş için: www. andmuzikvakfi.com.tr)