Resmigeçit

 

RESMİGEÇİT

 Kültür Bakanlığı Yayınları / 2001

Bir nevi “ressamlar resmigeçidi” sayılabilecek bu kitapta yer alanların büyük çoğunluğu Köy Enstitüsü veya bu kurumun devamı olan Öğretmen Okulu çıkışlı, yüksek öğretimini Gazi Eğitim Enstitüsü’nde tamamlamış ressamlardır. Bir bakıma, başlangıcı Osmanlı’ya dayanan İstanbul’un “Akademi”sinden sonra, bu alanda Cumhuriyet’in eğitim kurumu olan Gazi Eğitim Enstitüsü mezunlarının ilginç öyküsüdür bu söyleşiler. Yokluklar içinde yaşadıkları köylerinden çıkıp geldikleri Köy Enstitüleri’nde yetenekleri keşfedilip resme özendirilen, seminerlere gönderilerek gelişmeleri sağlanan Anadolu çocuklarının eğitmenlik ve ressamlık serüvenleri, günümüzün eğitim karmaşası içinde alınacak derslerle doludur. 1996-1999 arasında yapılmış, toplam 57 söyleşi ve bir makaleden oluşan bu kitap, resim meraklıları ve öğrencilerine yarar sağlayan, konuya yabancı olanların da ilgili ve meraklı hale dönüşmesine katkıda bulunabilecek nitelikte bulunmaktadır.

 (Kültür Bakanlığı kitap satış mağazalarında satılmaktadır)