“El Sistema”nın çocukları Ankara'daydı...

El Sistema” projesi, Simon Bolivar Müzik Vakfı tarafından yürütülüyor. Tıpkı bu yaylı Sazlar Dörtlüsü gibi Simon Bolivar Senfoni Orkestrası da bu projenin ürünü. Bilen bilir ama gene de anımsatalım: Acaba bu kurum ve oluşumlar niye Simon Bolivar'ın (1783 -1830)adını taşıyor, kim bu Simon Bolivar?

Teşbihte hata olmaz ama Orta Amerika ülkelerinin Atatürk'ü... İspanyol sömürgecilere karşı savaşıp Venezuella'nın bağımsızlığını kazandıran bir general, bir önder.Uzun yıllar boyunca bu bölgeden İspanyollar'a karşı mücadele etti ve 1821'de Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru'nun bulunduğu, o zamanlar Büyük Kolombiya diye adlandırılan bölgeyi İspanyol sömürgeliğinden olmaktan çıkararak ilk başkanı oldu. Sonra burası yeniden parçalandı ve İspanyolların yerini Amerika almaya başladı ama Simon Bolivar hala o ülkelerde halkın gönlünde yaşayan büyük bir önder.

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü de, adını taşıdıkları öndere layık olabilmek için gayret ve dikkatle müzik yapıyor. Mendelshonn'un 15 yaşında bestelediği La minör dörtlüsünün ardından Beethoven'in “Büyük Füg”ünü seslendirdiler. Böylece Büyük Füg aynı gece iki ayrı salonda iki ayrı topluluk tarafından seslendirilmiş oldu. Çünkü daha önce 24'üne planlanmış konserlerini 22'sine alan Borusan Dörtlüsü'nün tüm Beethoven dörtlüleri dizisinin üçüncü konseri için Bilkent'e gidenler de aynı eseri dinlediler. Keşke Simon Bolivar Dörtlüsü de Şura Salonu yerine RHM ya da Bilkent gibi akustik bir salonda çalmış olsaydı. Venezuella'nın acar çocukları programın ikinci yanısında da Brahms'ın bir senfoni boyutundaki, zaten temaları da bestecinin 1. Senfonisini andıran Op.51 dizisinin 1 numaralı dörtlüsünü seslendirdiler.

Ortalamayı yakalamış, birbirlerini dikkatle kollayan, sololarında temiz bir dörtlüyü dinledik. Bakın bu dörtlünün amaçları arasında neler var : Latin Amerika'da çocuk ve gençler arasında oda müziğini yaymak , Venezuela ile Güney Amerika'da yaylı sazlar dörtlüleri ağının gelişmesine katkıda bulunmak” . Konser vermekle yetinmiyor, çeşitli topluluklarla çocuklar için müzik çalışmaları yaparak onların kendi müzik tutkularını geliştirmeye yönelik eğitim etkinliklerine katılıyorlar.

Bu durum karşısında insanın içinden “slogan atmak” geliyor: Yaşasın Simon Bolivar Dörtlüsü!...

23. 04. 2014