CD Yapımları

 

HÂRİKA ÇOCUKLAR

İdil Biret & Suna Kan
(1948-1998)

50.Yıl (İki CD)

İnönü Vakfı / 1998

Türk çoksesli müziğinin “Hârika Çocukları” İdil Biret ile Suna Kan,

1998’de, özel bir yasa ile yurtdışına gönderilişlerinin 50’nci yılını kutladılar.

1998 aynı zamanda İsmet İnönü’nün vefatının 25’nci yıldönümü,

Cumhuriyetin kuruluşunun 75’nci yılıydı.
 Şefik Kahramankaptan’ın projelendirip

uygulamasını gerçekleştirdiği bu “ikili CD”, İnönü Vakfı için, bu yıldönümlerini

kutlayıp anmak, aynı zamanda Biret ile Kan’ın bazı önemli eski kayıtlarını Türk müzik arşivine kazandırmak için hazırlandı.

Özellikle İdil Biret’in Paris Radyosu’nda çıktığı ilk programın kayıtlarının ve çocuk sesinin de yer alması, CD’ye ayrı bir anlam kazandırıyor.

(İsteme adresi: İnönü Vakfı, Şehit Ersan Caddesi No: 14 06550 Çankaya – Ankara
Tel: 0 312 428 18 41 Fax : 0 312 427 15 26 )

 

 

İDİL BİRET/SUNA KAN

50.YIL ÖZEL KONSERİ

Bilkent Senfoni Orkestrası, Şef: Gürer Aykal

İnönü Vakfı / 1999

İdil Biret ve Suna Kan, yurtdışına gönderilişlerinin 50. Ve İsmet İnönü’nün ölümünün

25. Yılında, İnönü Vakfı’nın düzenlediği özel bir konserde, Bilkent Senfoni Orkestrası

eşliğinde sahneye çıktılar. Programda, Biret ve Kan’ın yarım yüzyıl önce ,

İnönü ailesi önünde ilk kez seslendirdikleri konçertolar vardı.

İnönü Vakfı bu tarihsel anma konserinin canlı kaydını Şefik Kahramankaptan’ın yapımcılığında bir CD olarak ölümsüzleştirdi.

(İsteme adresi: İnönü Vakfı, Şehit Ersan Caddesi No: 14 06550 Çankaya – Ankara


Tel: 0 312 428 18 41 Fax : 0 312 427 15 26 )

  

ORHAN AHISKAL

Yerelden Evrensele / Local to Global

A.Adnan Saygun, Manuel de Falla, Leos Janacek, Lou Harrison

Yesa /1999

Yerel müzikler, halk ezgileri, ancak uluslararası alana taşındığında, genel kabul gören çoksesli

kurallara göre düzenlenip icra edildiğinde değer kazanırlar. Artık "yerel bir renk" olmaktan çıkıp

"evrensel bir ses" haline gelirler. Pek çok tanınmış besteci, kendi halk müziklerinden yola çıkarak,

günümüzde tüm dünyada dinlenen parçalarını üretmişlerdir. İşte, sizlere sunduğumuz bu CD'nin içeriğinde,

tümü 20'nci yüzyılda yaşamış Adnan Saygun, M. De Falla, L.Janacek, ve Lou Harrison'ın bu bağlamda anlam kazanan yapıtları yer almaktadır.

Parçalar, hafif, zevkle dinlenebilen türdendir. Bir Şefik Kahramankaptan projesi olarak tümü,

değişik zaman ve mekanlarda değerli kemancımız Orhan Ahıskal'ın gerçekleştirdiği canlı dinleti kayıtlarından Aydıner İnşaat ve Kurt&Kurt şirketleri 

için derlenmiştir. (Mevcudu tükenmiştir)

 

 

SALKIM SÖĞÜT

OĞUZ TANSEL / BRUCE REIPRICH

Yesa/2000

Oğuz Tansel (1915-1994), şair, halkbilim araştırmacısı, masal derleyicisi, eğitmen-öğretmen olarak

Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunmuş bir kişidir. Yapıtlarında güçlü ulusal ve yerel vurguların

yanı sıra, şiirlerinde evrenselliği de yakalama başarısını göstermiş bir edebiyat ve düşün adamıdır.

Nitekim, Tansel'in şiirlerindeki bu evrensel boyut, Amerikalı müzikolog, besteci ve öğretim üyesi

Prof. Bruce Reiprich tarafından da saptanmıştır. Besteci Tansel'in şiirlerinde üzerinde durduğu insan-doğa ilişkisine yaklaşımıyla,

kendi ilgi alanı içindeki Zen-Budizm arasında bir paralellik de kurmuş ve Tansel'in kızı Prof.Dr. Aysıt Tansel tarafından

İngilizce'ye çevrilmiş şiirlerini bestelemeye karar vermiştir. Burada insan-doğa ortak paydasında dünyanın iki ayrı coğrafyasından,

Batı ve Doğu'dan iki insanın, evrensel değerleri ve insani duyguları paylaşımı söz konusudur. Çağdaş Amerikan bestecisi Bruce Reiprich,

Çağdaş Türk şairi Oğuz Tansel'in bestelediği eserlerini değişik topluluk ve sanatçılarla ABD'de halka açık dinletilerde seslendirmiş, bunlar

canlı kayıtlarla saptanmıştır. Bir Şefik Kahramankaptan projesi olan bu CD'de Amerikalı besteci Bruce Reiprich'in Oğuz Tansel şiirlerine

yaptığı besteleri, Amerika'da gerçekleştirilen İngilizce sözlü seslendirilmeleriyle Türkçe sözlü bestelerin Ankara'daki kayıtları

bir bütün halinde sunulmuştur. Bu proje, Kültür bakanlığı'nca desteklenmiş bir "anı" ve "arşiv" çalışmasıdır.

Üç bölümlük Salkım Söğüt Türkçe sözlerle Ankara Devlet Operası solistlerinden Feryal Türkoğlu tarafından

Yaylı Çalgılar Beşlisi eşliğinde yer almaktadır.   (Piyasada satılmamaktadır.)

 

FERİD ALNAR

Kanun Konçertosu, Çiftetelli, Keman ve Piyano İçin Süit, Keman, Piyano ve Viyolonsel İçin Trio Fantezİ

Tahir Aydoğdu (kanun), Cihat Aşkın (keman), Mehri Ensari(piyano) ve Ankara Yaylı Çalgılar Beşlisi

T.C. Merkez Bankası Promosyonu / 2000

Ferit Alnar ( 1906- 1978 ), "Türk Beşleri" içerisinde ihmal edilmiş ve haksızlıklara uğramış bestecidir. Türk sanat müziği öğrenimiyle başladığı müzik hayatında büyük sıçramalar başarmıştır. Eserlerinin büyük kısmının ilk seslendirilmesi beş yıl kaldığı Viyana'da yapılmıştır. Ama yaşamı sırasında lâyık olduğu ilgiyi Türkiye'de yeterince görebildiği söylenemez. Alnar, Türk musikisinin makam ve usulleri ile çoksesli Batı müziği kurallarını bir arada çok iyi uygulayan, yapıtlarında yaratıcılığın ışıdığı bir bestecimizdir. Çocukluğundan itibaren iyi bir kanun virtüozu olarak yetiştiğinden, bu çalgı için bir konçertoyu yıllarca kafasında tasarlamış, önce bir kanunlu beşli yazmış, sonra bunu yaylı çalgılar eşliğinde bir konçertoya dönüştürmüştür. Ferid Alnar konçertoyu 1946 yılında Roma’da yazmaya başlamış, ertesi yıl Ankara’da tamamlamıştır. Kânun Konçertosu ilk kez, 1951'de Viyana Radyosu’nda Viyana Senfonicileri Orkestrası eşliğinde seslendirilmiştir. Alnar, daha sonraları beğenmediği konçertonun 3. bölümünü 1958 ilkbaharında, ziyaret ettiği Mevlânâ’dan ilham alarak Ankara’da yeniden yazmıştır. Yapıt Türkiye'de ilk kez 17 Nisan 1970'de CSO eşliğinde, bestecinin jübilesi sırasında seslendirilmiştir. Alnar, hem orkestrayı yönetmiş, hem de konçertosunu bizzat seslendirmiştir. Sonraki yıllarda konçerto Ruhi Ayangil ve sıklıkla Tahir Aydoğdu tarafından çeşitli eşliklerle icra edilmiştir. Bir Şefik kahramankaptan projesi olarak, T.C. Merkez Bankası desteğiyle gerçekleştirilen CD'de Alnar'ın önemli oda müziği yapıtları da kayıt altına alınarak Türk müzik arşivine kazandırılmıştır. (Piyasada satılmamaktadır. TC.Merkez Bankası'ndan istenebilir)

 

FERİD ALNAR

Viyolonsel Konçertosu, Prelüd ve İki Dans, Uyuşuk Dans , Faust Sahne Müziği

Viyolonsel: Gülgun Akagün Sarısözen, Şef: Orhan Şallıel, BBDSO

T.C. Merkez Bankası Promosyonu / 2002

Viyolonsel Konçertosu, bu özellikleri çok iyi yansıtan bir yapıttır. Alnar’a, bu yapıtı besteleme ilhamını, 1938 yılında Nazi tehlikesinden kaçarak Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda çalmaya başlayan çello solisti Davit Zirkin vermiştir. Alnar, 1942 yılında konçertoyu yazarken İkinci Cumhurbaşkanı, Milli Şef İsmet İnönü’ye de viyolonsel hocalığı yapan Davit Zirkin’le sürekli iletişim içinde olmuştur. Yapıtı 1943’te tamamladığında da Zirkin’e ithaf etmiştir. Alnar yapıtı niçin bir viyolonsel konçertosu olarak bestelediğini şöyle açıklamıştır: “ Melodiyi çok iyi belirttiği için konçerto olarak, sazlar arasında insan sesine en yakın ses veren viyolonsel olduğu için de, viyolonsel konçertosu olarak yazdım.” Viyolonsel Konçertosu ilk kez 15 Şubat 1943’te Davit Zirkin tarafından, bizzat besteci Ferid Alnar’ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirilmiş ve büyük beğeni toplamıştır. Bir Şefik kahramankaptan projesi olarak, TC.Merkez Bankası'nın desteğiyle gerçekleştirilen kayıtta, ayrıca bestecinin Prelüd ve İki Dans, Uyuşuk Dans , Faust Sahne Müziği adlı yapıtları da bulunmaktadır. (Piyasada satılmamaktadır. TC.Merkez Bankası'ndan istenebilir)

 

ÖZGÜR AYDIN

CLEVALAND ULUSLARARASI PİYANO YARIŞMASI

Bach, Mozart, Chopin, Schumann, Bartok, Boulez

Şekerbank Promosyonu / 2002

Özgür Aydın (1992), günümüzün uluslararası dolaşımda yer bulan önemli piyanistlerinden biridir. Özellikle oda müziği alanında gösterdiği başarı, Japon Midori ile kurduğu keman-piyano ikilisi olumlu eleştiriler almaktadır. 2-12 ağustos 2001 tarihleri arasında ABD’nin Ohio eyaletinin senfoni orkestrasıyla da ünlü Cleveland kentinde yapılan uluslararası piyano yarışmasında 3. ödülünün yanı sıra, özel “Mozart Ödülü”nü de kazanmıştır. Bu CD’de Özgür`ün 2001 Cleveland Uluslararası Piyano Yarışmasında jüri ve dinleyiciler önünde çaldığı zorunlu parçalardan canlı kaydedilen seçme örnekler sunulmaktadır. (Piyasada satılmamaktadır.)

 

 
 

İLHAN BARAN

BATI TARZINDA TÜRK MÜZİĞİ

Piyanolu Trio icin Dönüşümler / Bir Bölümlü Sonatin / Yaylı Kuartet için Üç Parça

Şölen Dikener (Viyolonsel), Orpheus Piano Trio, Burdick-Thorne String Quartet

2002

İlhan Baran önemli çağcıl bestecilerimizden biridir. Onun besteleri, Divan müziği ile Türk halk müziği ve ruhunu, Batı müziği armonileri ile buluşturan çok özgün bir müziktir. Besteci, yıllar boyunca Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bugün yıldızları parlamış çok sayıda besteci ve solistin öğretmenliğini yapmış ama kişisel özellikleri gereği, kendini hep gölgede tutmuştur. Oysa geleneksel divan müziği ile halk müziği tekniklerini evrensel çoksesli sistemler içinde eriterek çağcıl bir müzik yapma konusunda 21’nci yüzyıla yakışan çok gelişkin bir örnek oluşturmaktadır. Bir Şefik Kahramankaptan projesi olan bu CD'de bestecinin oda müziği yapıtları, ABD’de öğretim üyesi olarak çalışmakta olan çello solisti Dr. Şölen Dikener tarafından, değişik ülkelerin müzikçileri bir araya getirilerek, Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle kayıt altına alınmıştır. Bu CD projesi ile böylesine değerli bir müzik adamımızın yapıtlarını ilk kez bir kayıtla Türk müzik araştırmacılarının ve tarihçilerin emrine verilmiştir. (Mevcudu tükenmiş bulunmaktadır)

 

YUNUS EMRE ORATORYOSU, Opus 26

Adnan Saygun

ADOB Orkestrası, Şef:Hikmet Şimşek

TOBB Promosyonu / 2003

Adnan Saygun , Yunus Emre’nin şiirlerindeki Tanrı ve insan sevgisinden, duru anlatımdan ve anonim ezgilerle ilahi formunda okunmasından etkilenerek Yunus Emre Oratoryosunu yazmaya yönelmiştir. Yapıt, tamamlandıktan ancak dört yıl sonra, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün devreye girmesi üzerine seslendirilebilmiştir. İnönü’nün ne denli uzakgörüşlü bir değerlendirmeyle Yunus Emre’yi seslendirttiği, ileriki yıllarda yapıtın yurt dışında aldığı övgülerle ortaya çıkacaktı. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Macarcaya çevrilen oratoryo, 1947'de Paris'te, 1958'de New York'ta Leopold Stokowsky yönetiminde Birleşmiş Milletler’de, sonraki yıllarda Budapeşte, Viyana, Bremen, Berlin, Vatikan ve Moskova'da yorumlandı. Yapıtın Türkçe kaydı da yapıldı ancak tükendi. Bu projeyle, tükenen kayıt elden geçirilerek, TOBB'nin yurtdışı temaslarında armağan edilmek üzere, Kültür bakanlığı'nın özel izniyle, yeniden basıldı.           (Piyasada satılmamaktadır. Mevcudu varsa, TOBB'den temin edilebilir)

 

KIRSALLARDAN EZGİLER

Adnan Saygun,Muammer Sun, Alberto Ginastera

Yeşim Gökalp (Piyano), Jülide Yalçın Dittgen (Keman)

Türk Traktör/2004

Tüm toplumlarda halk ezgileri, kırsal alanda tarımsal üretimin değişik aşamalarında ve kır insanının yaşamındaki önemli dönüm noktalarında ortaya çıkmış, paylaşılmış, yayılmış ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Halk müziklerinin uluslararası alanda değer kazanması ise, genel kabul gören çoksesli kurallara göre düzenlenip icra edilmelerine bağlıdır. Bu çoksesli çalışmalar, artık “yerel bir renk” olmaktan çıkıp “evrensel bir ses” halini alırlar. Dünya klasik müzik dağarı bu örneklerle doludur. Türkiye’de, Cumhuriyetle birlikte Atatürk’ün görüşleri doğrultusunda Türk bestecileri uçsuz bucaksız Anadolu folklorüne yönelmişlerdir.Ahmet Adnan Saygun’un dört bölümden oluşan Demet Süiti ile Muammer Sun’un Türkü-Şarkı-Köçekçe’si, kırsal kökenli halk müziklerinin keman-piyano ikilisi için evrensel biçeme göre sunulmasının güzel örnekleridir. Arjantinli ünlü besteci Alberto Ginastera’nın 1 No’lu Piyano Sonatı da, dünyanın çok farklı köşelerinden yerel müziklerin değişik biçemlerle sunulsa bile, ortak paydaları bulunduğunu sergileyen, Avrupa’da da sıkça seslendirilen bir örnektir. Proje 50. kuruluş yıldönümünde Türk traktör için hazırlanmıştır. Kayıtlar; İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solisti piyanist Yeşim Gökalp ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. Derece Keman Üyesi Jülide Yalçin-Dittgen tarafından Türkiye ve Almanya’da gerçekleştirilmiştir. (Piyasada satılmamaktadır. Mevcudu kaldıysa Türk Traktör'den istenebilir)

 

100. Doğum Yılı Anısına

CEMAL REŞİT REY

Andante ve Allegro, Enstantaneler, Bir İstanbul Türküsü Üzerine Çeşitlemeler

Keman: Cihat Aşkın, Piyano: Hande Dalkılıç , Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef: Orhan Şallıel

T.C. Merkez Bankası Promosyonu/ 2004

Türk Beşleri'nin en yaşlısı olan ve bir bakıma çoksesliliği imparatorluktan Cumhuriyete taşıyan Cemal Reşit Rey'in (1904-1985) doğumunun 100. yılı için geliştirilmiş olan bu Şefik Kahramankaptan projesi, T.C. Merkez Bankası'nca desteklenmiştir. Rey’in tüm yapıtlarında ezgisellik ve armoni önem taşır. Cemal Reşit Rey, piyanist, orkestra şefi, eğitimci olarak müzik tarihimizin en önemli kişiliklerinden biridir. Adı, günümüzde hala tüm canlılığıyla dillerde olan “Onuncu Yıl Marşı” nedeniyle Cumhuriyetle özdeşleşmiştir. Ardında değişik türlerde toplam 83 eser bırakmıştır. Bu 83 yapıt arasından, her biri kendi tarzında Rey’den en önemli örnekler olarak kabul edilen üçü seçilerek kayıt altına alınmıştır. (Piyasada satılmamaktadır. TC.Merkez Bankası'ndan istenebilir)

 

TÜRK PİYANO EZGİLERİ

İstemihan Taviloğlu, Ulvi Cemal Erkin,Adnan Saygun, İlhan Baran

Yeşim Gökalp (Piyano)

A.K. Müzik / 2006

Türk bestecileri ve icracıları, Batı’nın 500 yıllık birikimini, kısa sürede inceleme, öğrenme, özümseme ve özgün Türk ezgileriyle yoğurarak Batı tarzında Türk çoksesli müziğini oluşturma başarısını göstermişlerdir. Bestecilerimizin özellikle temel enstrüman olan piyano için yazdıkları parçalar, kolay anlaşılmaları, esinlendikleri halk ezgisi, dans veya makamsal müzik özelliklerini yitirmeden temayı aktarmaları nedeniyle keyifle dinlenir nitelik taşımaktadırlar. Bu projede; ikisi “Türk Beşleri” üyesi olan Cumhuriyetin ilk dönemi bestecilerimizden Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin, ikisi de yaşayan bestecilerimizden İlhan Baran ve İstemihan Taviloğlu olmak üzere , değişik kuşaklardan dört bestecimizin yapıtları seslendirilerek kayda alınmıştır. Bunlardan İlhan Baran’ın ve İstemihan Taviloğlu'nun yapıtları ilk kez digital kayda alınmış ve ilk kez CD olarak basılmıştır.

 

TÜRK ÇOCUK PARÇALARI

Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Baran, İstemihan Taviloğlu,

Yeşim Gökalp (Piyano)

A.K. Müzik / 2008

Avrupa'da da özellikle Fransız bestecilerin çocuk dünyasından esinlenen ama büyüklere hitap eden piyano için yapıtları bilinmektedir. Türk bestecileri de bu alanda hayli başarılı olmuşlardır. Bu projede; “Türk piyano Ezgileri” için seçilmiş dört bestecimizin dört bestecimizin çocuk ve gençler için yapıtları Yeşim Gökalp tarafından seslendirilerek kayda alınmıştır. Bunlardan İlhan Baran’ın ve İstemihan Taviloğlu’nun yapıtları “ilk kez” kayda alınarak Türk müzik arşivine kazandırılmıştır. Albüm, A.K. Müzik etiketiyle raflarda bulunmaktadır.

 

 

VİYOLONSEL İÇİN TÜRK PARTİTALARI

A.Adnan Saygun, İlhan Usmanbaş, Cengiz Tanç, Kamran İnce

Dr.Şölen Dikener (Viyolonsel)

A. K. Müzik / 2008

Değişik dönem Türk bestecilerinin Viyolonsel için yazdıkları “partita”ların en seçkin örneklerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir projedir. Viyolonsel için yazılmış eserler fazla olmadığı için, mevcutlar arasından özenli bir seçim yapılmıştır. CD’de yapıtlarına yer verilen bestecilerle Cumhuriyet’in dört kuşağı da temsil edilmektedir. Türk Beşleri’nden Saygun, ikinci kuşaktan Usmanbaş, üçüncü kuşaktan Tanç ve halen ABD’de hızlı bir yükseliş gösteren genç kuşaktan İnce… Viyolonsel İçin Türk Partitaları’nın icraları, ABD’de Marshall Üniversitesi’nde Viyolonsel Bölüm Başkanı olan, Dr. Şölen Dikenertarafından gerçekleştirilmiştir. Bu Şefik Kahramankaptan projesi A.K. Müzik etiketi altında piyasada bulunmaktadır.

 

AKDENİZ RENKLERİ

Terci-Korad Gitar İkilisi

(20.Yıl Seçkisi – Canlı Kayıt)

A. K. Müzik / 2008

Bu proje, ülkemizin en eski gitar ikilisi olan, Terci-Korad Gitar İkilisi'nin 20. yılı için hazırlandı. Seslendirilen yapıtların bestecileri, Türküyle, İspanyoluyla gitar aracılığıyla Akdeniz çevresinden değişik tınıları, duygularını, görüşlerini notalara yükleyerek dinleyiciye taşıyorlar. Terci-Korad İkilisi, bu yapıtları değişik tarihlerde, değişik salonlarda, konser ortamında seslendirdiler. Bu yapıtlar, ikilinin yüzlerce canlı kaydı arasından, akustik ve ses kalitesi anlamında büyük bir dikkatle seçildi, gerekli elektronik işlemlerden geçirildi, bütünsellik içinde dinleyiciye sunuldu. Sn. Yahya Laleli tarafından desteklenen projesi, A.K. Müzik etiketi altında piyasada bulunmaktadır.

 

SİYAH KALEM DANSI / ELEKTROAKUSTİK MÜZİK

MEHMET CAN ÖZER

A.K. Müzik / 2010

Kendi geliştirerek “aşure” adını verdiği programla, akustik seslerin elektroakustik başkalaştırmalarını ve karışımlarını sağlayan Mehmet Can Özer'le ilgili bu CD projesi, özellikle bestecinin yurtdışı ilişkilerinde profesyonel bir kayıtla temsilini sağlamak ve yurtiçinde de meraklılara ilginç bir seçenek sunmak amacıyla oluşturulmuştur. AGE Grubunun 35. kuruluş yılında, Mehmet Can Özer gibi gencecik bir bestecinin, elektroakustik çalışmalarının kaydedilip yayımlanması Sn. Selahattin Önen tarafından desteklenmiştir. CD'de yer alan parçalar, çeşitli Avrupa radyolarında da seslendirilmektedir. Ülkemizde yayımlanan ilk ciddî elektroakustik CD'nin esin kaynağı, geçmişi Onbeşinci Yüzyıla giden, kimliği tam olarak bilinmese de, Mehmet Siyah Kalem olarak kabullenilerek sanat tarihine geçmiş bir Türk çizer-boyarıdır. Albüm, A.K. Müzik etiketiyle raflarda bulunmaktadır.

 

 

A Y I Ş I Ğ I

Beethoven, Schumann, Piazzola, Baker, Tada, Tuğa, Usmanbaş, Poulenc

Emirhan Tuğa (Klarinet) - Yuko Tada ( Piyano)

A.K. Müzik / 2010

İki değişik ulustan müzisyenin yaşadığı "birlikte müzik yapmanın kıtalararası keyfi"ni yansıtan bir projedir. Düşündük. Klarnetist Emirhan Tuğa ile piyanist Yuka Tada'nın klarnet-piyano ikilisnin repertuarı, birisi Amsterdam'da, diğeri Hiroşima'da yaşamasına karşın giderek zenginleşmektedir. Bir bölümü özgün beste, bir bölümü uyarlama yapıtların seslendirildiği bu CD'de en önemli kayıt İlhan Usmanbaş'ın Klarnet-Piyano ikilisi için yazdığı parçadır, ilk defa kayıt altına alınarak yayımlanmıştır. 2010 Türkiye'de Japonya Yılı'nda Taisei – Gama - Nurol Konsorsiyumu tarafından desteklenen proje sonucu , A.K. Müzik etiketiyle yayımlanan CD, büyük müzik mağazalarındaki raflarda bulunmaktadır.

 

KADININ GÜCÜ

Esra Pehlivanlı (Viyola)- Aleksandre Safonova (Piyano)

A.K. Müzik 2010

Bu albüm adını, "Kadının gücü, erkeği yendi" tekerlemesinden alıyor!... Biri Türk, diğeri Rus iki kadın müzisyen, ülkelerinden uzakta, Hollanda'da, yaşamlarını belirli bir okul ya da orkestrada çalışmadan, birlikte ve ayrı ayrı verdikleri dinletilerle sürdürme, ayakta durma başarısını gösteriyorlar. Bu CD'de seslendirdikleri ilk yapıt olan Viyola-Piyano Sonatı'nın bestecisi Rebecca Clark(1886 – 1979) uzun süre sadece "kadın" olduğu için gereken desteği bulamamış bir besteci. 1919'da yazdığı bu sonat bir yarışmada birinciliğe ortak olduğunda, kendisinin kadın olabileceğine inanılmamış ve "mutlaka bir erkek yazmıştır" diye düşünülmüş. İki kadın icracı, bu kadın bestecinin yapıtını mükemmel biçimde seslendirerek Türk dinleyicisine sunuyor, tanıtıyorlar. 19 ve 20. yüzyıllardan önemli birer "erkek" bestecinin sonatlarını da aynı duyarlılık ve güzellikte seslendirerek enstrümanlarında ve birbirleriyle uyumdaki başarılarını kanıtlıyorlar.

 

Çağdaş Minyatürler

Yeşim Gökalp / Piyano

ÇAĞSAV Müzik 2011

Her albüm çalışmasının kendine göre bir “anlam ve önemi” vardır. “Çağdaş Minyatürler” albümünün önemi, çağcıl bestecilerimiz İlhan Baran ile Ateş Pars'ın üç yapıtını, ulaşılabilir ilk kayıtlar olarak Türk müzik arşivine kazandırmasıdır. 20. Yüzyılın Avrupa, Amerika ve Türkiye'deki piyano müziğinden kesitler sunulurken, “minyatür” anlamında Szymanowski ve Bernstein'ın da, hem karakteristik, hem de ülkemizde az tanınan yapıtları seçilmiştir.

Beş yapıt birer bütün olarak sunulmakla birlikte, herbirinin alt parçaları bağımsız olarak dinlenebilir niteliktedir. Bu özellik, albümü “Çağdaş Minyatürler” olarak adlandırmamıza yol açmıştır. Kapakta eserine yer verdiğimiz, ÇAĞSAV Onur Ödülü sahibi, Türk resminin önemli ustalarından rahmetli Nuri Abaç'ın tablosu da, yaklaşım olarak çağcıl bir minyatür özellikleri taşımaktadır. Baran'ın “Mavi Anadolu” ile “Üç Soyut Dans” ve Pars'ın “Altı Envansiyon”unu ulaşılabilir-dinlenebilir kılmakla, Türk bestecilerine karşı görev anlayışımızı bir kez daha ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Bu üç yapıt da dünyada ilk kez kaydedilmiştir.

 

 

Tınıların Zenginliği / Duo Mares
Esra Pehlivanlı (viyola), Marko Kasll (Akordeon)
ÇAĞSAV MÜZİK  2012
Duo Mares, dünyadaki ilk viyola-akordeon ikilisidir. Hollanda'da yaşayan Türk viyolacı Esra Pehlivanlı tarafından Avusturyalı akordeoncu Marko Kassl'la birlikte 2004 yılında kurulmuştur. İki enstrümanın ses renklerinin birbirine çok yakıştığını saptayan sanat yazarı ve yapımcı Şefik Kahramankaptan, repertuarın çoğunun klasiklerin düzenlemesinden oluştuğunu dikkate alarak Duo Mares için yeni parçalar kazandırılması için çalışmaya başlamıştır. Bu çerçevede genç Türk bestecilerinin yazdığı klasik, neoklasik ve çağdaş gibi farklı tarzlardaki özgün yapıtlar, Duo Mares'le Ankara'da Bilkent Senfoni Orkestrası salonunda 2010 yazında kaydedilmiştir.ÇAĞSAV Müzik'in ikinci CD'si olarak yayımlanan “Tınıların Zenginliği”nde, ayrıca gene Hollanda'da yaşayan Selim Doğru'nun viyola-akordeon ve orkestra için yazdığı “Şeytanın Günlüğü” adlı yapıtın , şef Burak Tüzün yönetimindeki Anadolu Senfoni Orkestrası'nca gerçekleştirilen prömiyerindeki canlı kaydıyla, Hollandalı besteci Roderik De Man'ın bir parçası da yer almaktadır. Albüm Türkçe ve İngilizce doyurucu bir kitapçıkla ve ünlü Türk ressam Adnan Turani'nin yapıtlarından ön ve iç kapak çalışmasıyla yayımlanmıştır.

 

Viyolonselin Dâhi Çocuğu”

Benyamin Sönmez Anısına

Sonat, Parça ve Konçertolar / 2 CD     ÇAĞSAV MÜZİK   2012

ÇAĞSAV MÜZİK'in yeni yayını, 1 Aralık 2011 tarihinde, henüz 28 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da ölen, “viyolonselin dâhi çocuğu” olarak ünlenen Benyamin Sönmez'in canlı kayıtlarından oluşuyor. Bu kayıtlar, albümün yapımcısı Şefik Kahramankaptan tarafından tek tek, ailesinden ve Sönmez'in arkadaşlarından toplandı. İcra, eşlik ve ses kalitelerine göre ayrılan, teknolojik işlemlerle temizlenen kayıtlar, 2 CD' den oluşan bu albümde birleştirildi.Birinci CD'de, Benyamin Sönmez'in aralarında Oxana Jablonskaya, Tuluğ Tırpan, Gülmira Tokombaeva'nın da bulunduğu piyanistlerle birlikte seslendirdiği eserler yer alıyor. Bu CD'de eserleri bulunan besteciler, Beethoven, Chopin, Brahms, Tuluğ Tırpan, Muhiddin Dürrüoğlu, Saint-Saens veMassenet. Bu CD'de 75 dakikalık müzik bulunuyor.İkinci CD'de ise viyolonsel dağarının iki önemli konçertosu var. Sönmez'in, şef Erol Erdinç yönetimindeki Hacettepe Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği Dvorak'ın Si Minör viyolonsel konçertosu ile Omri Hadari yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde çaldığı Elgar'ın Mi Minör viyolonsel konçertosu, albümün orkestra eşlikli eserlerini oluşturuyor. Bu CD'de 74 dakikalık müzik yer alıyor.

 

DÖNÜŞÜMLER / AYUR TRİO

AYUR TRİO'DAN BARAN VE ÇAYKOVSKİ...        ÇAĞSAV MÜZİK  2012

AYUR Trio 2011 yılında Hollanda'da kuruldu. Kısa sürede başarılı bir başlangıç yaptı. Araştırmacı bir ruh ve büyük müzik sevgisiyle bir araya gelen piyanist Hülya Keser, kemancı Adelina Hasani ve çellistPaul Uyterlinde AYUR'da yeni bir yaşama başladılar. AYUR sözcüğü, Farsçada ve Hind dilinde yaşam anlamına geliyor. AYUR Trio Hollanda, Türkiye ve Kıbrıs'ta başarılı konserler verdi. Ardından ilk CD'lerinin kaydını 2012'de Hollanda'da gerçekleştirdiler. AYUR Trio'nun bu kaydı, ÇAĞSAV MÜZİK'İN dördüncü albümü olarak Türk dinleyicisine sunulmaktadır.

Albüm, İlhan Baran'ın uluslararası alanda en çok seslendirilen Türk triosu olan Dönüşümler'in adını taşıyor. Ayur Trio, keman, viyolonsel ve piyano için Dönüşümler'i başarılı biçimde seslendiriyor. Besteci 1975 yılında tamamlayıp yayımladığı bu yapıtında, Türk halk müziğinin karakteristik ögelerini, izlenimci renklerle birleştirir.Yaklaşık 20 dakika süren yapıt bazı Dönüşümler arasındaki küçük duraksamalara karşın tek bölüm gibi seslendirilir. Albümdeki ikinci eser ise, Rus müziği denildiğinde akla ilk gelen birkaç isimden biri olan Çaykovski'ye aittir. La minor Op.50 Piyano Trioyu Çaykovski birkaç kez elden geçirdikten sonra, kendi ölçütlerine göre “mükemmel”e varmıştır. Uzunluğuna karşın, Rusya ve Dünyanın sayılı büyük solistleri bir araya gelerek bu üçlüyü seslendirmişlerdir. Ayur Trio, bu unutulmaz eseri, dinamik bir yorumla seslendirmektedir.

 

 

ODA MÜZİĞİNDE ATONAL / ATEŞ PARS

ÇAĞSAV MÜZİK   2013

Ülkemiz ne yazık ki, kimi değerlerini küstürüp, onların verimlerini yurtdışında başka toplumlara yöneltmelerine yol açıyor. Harika Çocuklar Yasası'ndan yararlandırılarak Paris'te piyano ve kompozisyon eğitimi almış Ateş Pars da, bu değerlerimizden biriydi. Paris dönüşü Ankara'da yaşadıkları, onu yurtdışına yönelti. Ama son yıllarda, bu satırların yazarı tarafından sessizce çalıştığı küçük Alman kentinde bulunuşu ve Burak Tüzün gibi kimi genç orkestra şeflerimizin ilgisinin de katkısıyla, yapıtlarının Türkiye'de seslendirilmesi için gelen tekliflere olumlu bakmaya başladı. Atonal türde müzik yazan, kendi halk müziğimizden esinli ezgilere pek az yer veren Ateş Pars'ın oda müziği alanındaki bestelerinden önemli bir seçkiyi bu albümde sizlere sunuyoruz. Yakın müzik tarihimiz ve araştırmacılarla, müzik öğrencilerine büyük yarar sağlayacağına düşündüğümüz bu albüm, aynı zamandaÇAĞSAV Müzik'in, Türk müzik arşivine yeni bir katkısıdır.

 

 

LİSZT İSTANBUL'DA / ZEYNEP ÜÇBAŞARAN

ÇAĞSAV MÜZİK  2013

Tarih sadece okunmaz, aynı zamanda dinlenebilir. Bu CD, “dinlenebilir tarih” örneğidir. Büyük besteci ve piyanist Ferenç Liszt'in 1847 yılında İstanbul konserlerinde seslendirdiği programdan titiz bir seçimi içermektedir. Piyanist Zeynep Üçbaşaran bu programı 2012 yılında çeşitli Avrupa radyolarında çalmış, ayrıca Budapeşte Büyükelçimiz H.Kemal Gür'ün organizasyonuyla Budapeşte'deki Liszt Müzesi'nde ve Macaristan'ın Miscolc kentindeki Bela Bartok salonunda canlı olarak seslendirerek büyük takdir toplamıştır. Bu programı, bir Liszt uzmanı olan Zeynep Üçbaşaran'ın titiz icrasının kaliteli bir kaydıyla sizlere sunmakla, tarihe ve müzikseverlere karşı bir görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.

 

 

 

 

GİTARLA BULUŞMA / 2 CD

ÇAĞSAV MÜZİK   2013

Türk gitar repertuarına önemli bir katkı olarak yeni yayımlanan “Gitarla Buluşma” başlıklı albüm 2 CD'den oluşuyor. CD'lerden birinde “Gitar İçin Yazan Besteciler”, diğerinde ise “Gitarist Besteciler”in eserleri yer alıyor. İlk grupta İstemihan Taviloğlu'nun “Solo Gitar İçin Sonat” ile Nejat Başeğmezler'in iki gitar, iki keman, viyola, viyolonsel ve kontrabas için “Yamacıma Gel”i başta olmak üzere, yeni besteci kuşağından Onur Türkmen, Turgut Pöğün, Tolga Yayalar, Koray Sazlı, Murat Çolak, Alican Çamcı, Canbekir Bilir'in eserleri yer alıyor. Gitarist Besteciler CD'sinde ise Serkan Yılmaz, Çağatay Azat, Kazım Çokoğullu, İlke Şen, Bekir Küçükay , Ceyhun Şaklar ve meslek yaşamlarını Güney Amerika ülkelerinde sürdüren Serhat Erkan ile Çağdaş Üstüntaş'ın eserleri var. Bu besteci ve gitaristlerin çoğu, akademik yaşamda da değişik ünvanlarla yer alan, bazıları master ve doktora çalışmalarını sürdüren müzisyenler. Eserleri seslendirenler : Kürşad Terci, Kağan Korad, Mehmet Karagülle, Hasan Meten, Kazım Çokoğullu, Ceren Baran, Utkan Aslan, Mehmet Özkanoğlu,  Çağatay Azat , Anıl Gelenler, Hande Cangökçe, Çağatay Erol ,  Özgün Mühür , Güray Alyörük (gitar), Cem Önertürk (flüt), Eda Delikçi, Özgül Gök (keman), Sema Hakioğlu (viyola), Yiğit Ülgen (viyolonsel), Burak Noyan (kontrbas).

 

 

 

 

İLHAN USMANBAŞ

SCAMV  2013

Sevda - Cenap And Müzik Vakfı, kuruluşundan itibaren olanakları elverdiğince Türk bestecilerinin yeni yapıtlar bestelemesini, yeni topluluklar kurulmasını, şef ve icracılarımızın kayıt yapmalarını özendirmeye çalışmıştır. Bu çerçevede, Vakfın öncülüğünde kurulan orkestra@ modern, şef İnci Özdil yönetiminde, İngiliz kemancı Peter Sheppard Skaerved ve piyanist Türev Berki solistliğinde, bestecilik ve eğitimcilik hizmetleri nedeniyle SCAMV Onur Ödülü Altın Madalyası sahibi, besteci İlhan Usmanbaş'ın bazı yapıtlarını 20 Nisan 2008 tarihinde özel bir konserde seslendirmiştir. Bu konser canlı olarak kayda alınmıştır. Bu kayıt, Usmanbaş'ın “Gençliğe Hitabe” adlı yapıtının da eklenmesiyle , Vakfın 40. yılının kutlandığı 2013'te Şefik Kahramankaptan tarafından CD olarak yayıma hazırlanmıştır. Elinizde tuttuğunuz bu CD, günümüz teknolojik koşullarına uygun yapısı ve içerdiği bilgilerle, Usmanbaş'ın değişik dönem ve tür yapıtları hakkında önemli bir belge niteliğini taşımaktadır.

SİPARİŞ İÇİN: www.andvakfi.com.tr

 

ULVİ CEMAL ERKİN           

SCAMV  2013

SCAMV, 1977 yılından itibaren, Ankara Oda Orkestrası'nın kuruluş ve gelişimine destek vermiş, Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin ile Johann Sebastian Bach ve Edward Elgar'ın yapıtlarının yer aldığı bir LP, şef Gürer Aykal yönetiminde ve başkemancı Suna Kan'ın solistliğinde doldurulmuştur. Mevcudu tükenmiş bu kayıt bu kez CD olarak, daha kapsamlı bir kitapçıkla, program notlarını da içeren biçimde Şefik Kahramankaptan tarafından yayıma hazırlanmıştır.

 

SİPARİŞ İÇİN: www.andvakfi.com.tr

 

 

AHMET ADNAN SAYGUN

SCAMV   2013

SCAMV 1988 yılında, Ahmet Adnan Saygun'un Viyola Konçertosunu, eserin ilk icrasını yapan değerli viyolacımız Ruşan Güneş'in solistliğinde şef Gürer Aykal yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası'na kaydettirmiştir. Bu kayıt LP olarak, daha sonra da CD olarak yayımlanmıştır. Ancak mevcutlarının tükenmesi nedeniyle, Vakfın 40. yılında bu kayıt yeniden CD olarak, daha kapsamlı bir kitapçıkla, program notlarını da içeren biçimde Şefik Kahramankaptan tarafından yeniden yayıma Hazırlanmıştır. CD'ye, SCAMV tarafından Besteci-şef Ertuğ Korkmaz'a Cenap And anısına ısmarlanan ve birkaç kez seslendirilen And Senfonik Şiiri de eklenmiştir.

 

SİPARİŞ İÇİN: www.andvakfi.com.tr

 

 

JOHANN SEBASTİAN BACH

SCAMV   2013

Ankara Oda Orkestrası'nca vakıf desteğiyle ın Türk Beşleri'nden Ahmet Adnan Saygun ile ile klasik müziğin babası sayılan Johann Sebastian Bach'ın yapıtlarının yer aldığı bir LP, şef Gürer Aykal yönetiminde ve başkemancı Suna Kan'ın solistliğinde doldurulmuştur. Mevcudu tükenmiş bu kayıt, CD olarak, daha kapsamlı bir kitapçıkla, program notlarını da içeren biçimde yeniden yayımlanmıştır.

SİPARİŞ İÇİN: www.andvakfi.com.tr